• ŽETÓN AKO PLATIDLO

  Žetón neplní len propagačnú funkciu, ale môže byť zároveň využívaný ako platidlo, alebo výmenný prostriedok počas rôznych súťaží alebo podujatí.

  realizovane 3

 • ŽETÓN NA FESTIVALY A KAMPANE

  Žetón našiel svoje využitie aj na festivaloch, kampaniach a predvádzacích akciách. S obľubou bol v tomto roku využívaný najmä na pivných festivaloch.


  realizovane 3 • ŽETÓN NA VOLEBNÚ KAMPAŇ

  Naše eurožetóny sa osvedčili ako vhodný prostriedok volebnej kampane. Je to nízkonákladový reklamný predmet, ktorý má každodenné praktické využitie.


  realizovane 3


 • ŽETÓN PRE ŠPORT A REKREÁCIU

  Veľmi častým využitím je propagácia športových, rekreačných, stravovacích či ubytovacích zariadení pre aktívny oddych či dovolenku. Je rovnako vhodný ako rozdávací predmet na výstavách, či veľtrhoch.

  realizovane 4
 • ŽETÓN PRE FIRMY

  Žetón je vhodný aj pre propagáciu firiem smerom ku koncovým zákazníikom, ako "niečo malé navyše" k predávaným produktom, či službám. Rovnako môže poslúžiť aj v rámci firmy na rôznych firemných akciách pre zamestnancov.


  realizovane 4

 •  

 •  


 • ŽETÓN PRE FUNCLUBY

  Žetón zaujal aj fanúšikov rôznych funclubov. V nasledujúcej ukážke môžete okrem iného vidieť, aj ako vyznie biela potlač na rôznych farbách žetónov.


  realizovane 3   

 •  


 • ŽETÓN PRE SAMOSPRÁVY

  Vhodným propagačným rozdávacím predmetom sa stal žetón aj pre samosprávy a to najmä nízkym nákladom na jeho vyhotovenie. Využívajú ho najmä na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach ako sú napr. Dni obce, Hody, rôzne súťaže a pri okrúhlych výročiach založenia obcí. Poslúži nielen občanom ale aj návštevníkom a turistom.

  samosprava